Förbundsarenans evenemang

December 2022

Torsdag
8.12
18:00

Mentorix 2022 avslutningsträff

Mentorskapsprogrammet för förbudens förtroendevalda avslutas.
Svensk Ungdoms kansli och på distans

Januari 2023

Måndag
23.1
13:00

Förbundsforum: bildning

Om bildning bara för något decennium sedan ansågs gammalmodigt och mossigt, så vittnar idag otaliga essäer, debattinlägg och böcker om att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning. Men vad betyder bildning i en tid som vår?
Rum 101, SFV-huset G18

Februari 2023

Tisdag
7.2
13:00

Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?
SFV-huset G18 eller på distans
Torsdag
9.2
13:00

Förbundens sakkunniga: utveckling genom dialog

Som sakkunnig behöver du facilitera olika processer för att föra diskussionen vidare. Kom med på nätverksträff och ta del av hur Dialogpaus-metoden kan fungera som ett verktyg för djupa konstruktiva diskussioner.
Vid din dator