Förbundsarenans evenemang

Mars 2024

Tisdag
5.3
14:00

Adminträff: verktyg för digital fundraising

Är digital fundraising framtiden? Kom med på nätverksträff och lyssna till iRaiser som berättar om olika lösningar kring digital fundraising.
Vid din dator
Torsdag
7.3
14:00

Verksamhetsledarträff: god arbetsgemenskap

Kompetenta medarbetare som trivs på jobbet är en av nycklarna till framgång för förbund och centralorganisationer. Men hur kan vi som leder arbetet se till att alla mår bra, också vi själva? Välkommen med på en nätverksträff kring temat.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Torsdag
14.3
09:00

Förbundens sakkunniga: medlemsfokuserad verksamhet

Vad är det som driver just era medlemmar till att vara medlemmar i er verksamhet och vilka förväntningar har de på verksamheten? Utgående från kundfokus och service design diskuterar vi tilläggsvärde för medlemmar.
Vid din dator
Måndag
18.3
14:00

Förbundsekonomträff: ekonomiska tillgångar

Har ni större summor pengar på kontot? Har ni fattat aktiva beslut kring dessa tillgångar? Vad är ansvarsfullt när det gäller pengar på kontot? Välkommen med för att diskutera med kollegor i andra förbund!
Vid din dator
Måndag
25.3
17:30

Förbundsordförandeträff: ordföranderollen

Vad betyder det att vara ordförande för ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Välkommen med på en dialogpaus-diskussion om ansvar, roller och gränser.
SFV-huset G18, rum 101
Onsdag
27.3
14:00

Små kanslier: Vill mycket och hinner mindre

Att prioritera, våga välja bort. Att veta vad som är tillräckligt. Hur kan vi som jobbar på små kanslier men med stora verksamheter kan arbeta hållbart? Välkommen med för att diskutera.
Vid din dator

April 2024

Onsdag
3.4
14:00

EU-finansiering – en möjlighet för oss tillsammans

Har du en halvfärdig idé på ett projekt som kunde bli något tillsammans med andra? Eller en färdig idé som du vill samarbeta kring? Välkommen med för att diskutera och utveckla synergier för EU-finansierade projekt.
Vid din dator
Måndag
8.4
13:00

Seminarium: Vägen framåt

Varmt välkommen med och ta del av en eftermiddag med fokus på inklusion och antirasistiskt arbete.
Festsalen G18
Tisdag
9.4
13:00

Kommunikatörsträff: visualiserande kommunikation

Hur kan vi kommunikatörer bli bättre på att synliggöra data och hur skapar vi effektfull kommunikation med hjälp av infografik och visuella medel? Kom med på nätverksträff och diskutera visualiserande kommunikation!
SFV-huset G18, rum 301
Onsdag
10.4
18:00

Mentorix 2024 mellanträff

Deltagarna i Mentorix 2024 träffas.
Vid din dator
Onsdag
17.4
13:00

Förbundsarenans vårmöte

Förbundsarenans medlemsorganisationer samlas till vårmöte.
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18 och på distans
Måndag
22.4
14:00

Förbundsforum: stöd på svenska

Jobbar du i en mestadels finsk organisation men med svensk verksamhet eller svenska ärenden? Känner du dig ibland ensam i arbetet och skulle vilja nätverka med andra som jobbar på svenska i civilsamhället? Välkommen med på Förbundsforum!
Vid din dator

Maj 2024

Tisdag
14.5
13:00

Hur blir vi bättre tillsammans?

Hur kan organisationer i civilsamhället, sina olika roller till trots, bli bättre tillsammans?
Festsalen G18

Juni 2024

Tisdag
4.6
18:00

Mentorix 2024 avslutningsträff

Mentorix 2024 avslutas med en gemensam träff för alla adepter och mentorer.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator

September 2024

Onsdag
4.9
12:00

Organisationskonferensen 2024

Organisationskonferensen 2024 bjuder på kompetenshöjning och nätverkande för verksamhetsledare och andra i ledande ställning i finlandssvenska förbund och centralorganisationer.
Helsingfors