Tidskrift.fi

Förbundsarenan upprätthåller Tidskrif.fi - arenan för de finlandssvenska tidskrifterna.

Det finns närmare 100 tidskrifter på svenska i Finland. Genom Tidskrift.fi erbjuder vi stöd åt tidskrifterna i form av gemensam marknadsföring och synlighet, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten har som mål att stärka och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas.

År 2022 kartlades de finlandssvenska tidskrifterna och resultaten presenterades i Tidskriftsbarometern 2022. Under år 2023 kommer verksamheten att utvecklas och breddas då ett Tidskriftsombud kommer att börja jobba för att i samarbete med tidskrifterna skapa hållbara och långsiktiga lösningar för tidskriftsfältet på svenska i Finland.

 Läs mer om projektet

 

Verksamheten finansieras av Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.