Tidskriftsredaktörerna

Hur jobbar vi med de finlandssvenska tidskrifterna? Hur utvecklar vi tidskrifterna så de motsvarar samtidens behov och når vi bäst vår målgrupp?

I nätverket för tidskriftsredaktörer funderar vi tillsammans på tidskrifternas roll och utveckling som en del av samhället. Medlemmarna i nätverket är redaktörer, chefredaktörer och andra som arbetar med de finlandssvenska tidskrifterna och vill dela erfarenheter och utvecklas i det egna arbetet.

Träffar kring olika teman som är centrala för tidskriftsredaktörer ordnas regelbundet. Dessutom finns en Facebookgrupp, där deltagarna kan be om hjälp, ställa frågor, ge varandra råd och dela med sig av information.

Jag jobbar ganska ensam med vår tidning. Genom tidskriftsnätverket är jag en del av ett större sammanhang.

Senaste nätverksträffar

 

Har du frågor kring nätverket?

 Ta kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen.

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? 

 Bekanta dig med utbudet här.