Kommunikatörsnätverket

Hur kommunicerar vi kring ideella syften? Förbundsarenans nätverk för kommunikatörer riktar sig till personer som jobbar med medborgarorganisationers kommunikation och information. Nätverket är deltagarstyrt och bygger på aktiv växelverkan. Tillsammans diskuterar vi frågor kring strategisk och praktisk kommunikation inom civilsamhället. 

Träffar kring olika teman som är centrala för kommunikatörer ordnas regelbundet. Nätverksträffarna bygger på erfarenheter från deltagarna, aktuell forskning eller inlägg av externa gäster.  Dessutom finns en Facebookgrupp, där informatörerna kan be om hjälp, ställa frågor, ge varandra råd och dela med sig av information. 

Träffarna ger mig ny kunskap, tips och idéer. Man träffar andra som jobbar med liknande uppgifter, kanske någon potentiell samarbetsparner för framtiden. 

Senaste nätverksträffar

 

Vill du veta mer om nätverket?

  Ta kontakt med verksamhetsutvecklare Julia Hemgård.

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar?

 Bekanta dig med utbudet här.