Programmet

Ansökningstiden pågår fram till och med den 5 juni. Under matchningsprocessen ringer vi upp dem som ansökt om en plats i programmet för en kort telefonintervju. Vi strävar efter att alla som ansöker om att få en mentor ska få det, men kan inte lova en plats i programmet för alla sökande. Senast i augusti får du veta om du har blivit antagen eller inte. Anställda inom Förbundsarenans medlemsorganisationer har förtur till programmet, men anställda inom andra organisationer kan också söka och tas med i mån av möjlighet.

Det kostar inget att delta i programmet för anställda i Förbundsarenans medlemsorgnisationer (deltagaravgift för anställda i andra organisationer). Förbundsarenan står dock inte för eventuella kostnader som tillkommer för ditt deltagande i programmet, så som resor i samband med träffar. Adepter och mentorer ordnar själva tid och plats för träffarna.

Tidtabell

I början av programmet ordnas ett gemensamt utbildningstillfälle för alla adepter och mentorer. Träffen är tisdagen den 31 augusti kl. 13-15 i Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 i Helsingfors (med möjlighet att delta på distans). Träffen är obligatorisk för dem som deltar i programmet, både adepter och mentorer. Paren gör ett avtal och en plan och träffas sedan regelbundet.

Under programmet ordnas en gemensam träff kring ett tema enligt önskemål från deltagarna. En mellanträff ordnas i januari 2023 och en avslutning i maj 2023. Paren rekommenderas att träffas ungefär en gång i månaden, men bestämmer själva när och var utgående från individuella behov och möjligheter.