Programmet

Ansökningstiden pågår fram till och med den 30 november. Under matchningsprocessen ringer vi upp dem som ansökt om en plats i programmet för en kort telefonintervju. Vi strävar efter att alla som ansöker om att få en mentor ska få det, men kan inte lova en plats i programmet för alla sökande. Senast i januari 2024 får du veta om du har blivit antagen eller inte. 

Det kostar inget att delta i programmet för förtoendevalda i Förbundsarenans medlemsorgnisationer (deltagaravgift för förtroendevalda i andra organisationer). Förbundsarenan står dock inte för eventuella kostnader som tillkommer för ditt deltagande i programmet, så som resor i samband med träffar. Adepter och mentorer ordnar själva tid och plats för träffarna.

Tidtabell

Mentorskapsprogrammet pågår från januari till slutet av juni. Den 22 januari kl. 13-15 ordnas ett gemensamt infotillfälle för alla adepter och mentorer. Träffen är obligatorisk för dem som deltar i programmet, både adepter och mentorer. Paren gör ett avtal och en plan för träffarna tillsammans under träffen.

Under programmet ordnas en mellanträff i april 2024 och en avslutningsträff i juni 2024. Paren rekommenderas att träffas ungefär en gång i månaden, men bestämmer själva när och var utgående från individuella behov och möjligheter.