Organisationskonferensen

Organisationskonferensen är en mötesplats för förbundens anställda ledning att komma samman, nätverka och få inspiration och verktyg i sitt uppdrag.

Organisationskonferensen ordnas varannat år av Förbundsarenan. Till konferensen bjuds den anställda ledningen från finlandssvenska förbund för att diskutera och reflektera kring aktuella teman inom civilsamhället. 
 
Den huvudsakliga målsättning med konferensen är att ge deltagarna möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med varandra.
 

 Organisationskonferensen 2022

 Orgnisationskonferensen 2020

Sagt om Organisatioskonferensen:

Jag fick nya kontakter och konkreta idéer för samarbete.

Guldkornet var att få "må bra tillsammans" med andra verkamhetsledare.

Att få nätverka är nödvändigt för arbetet men det stöder välbefinnandet också.

Organisationskonferensen ordnas med bidrag av Svenska kulturfondenSvenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder