Delta i Förbundsarenans testamentkampanj

Givande via testamente har ökat i Finland under de senaste åren. Testamentsgivning kan vara en långsiktig och fungerande möjlighet för organisationer att bredda sin finansiering. Att be om donationer via testamente kräver dessutom inget insamlingslov.

För att lyckas med testamentsgivande krävs tydlig och effektfull kommunikation. För att stöda våra medlemsförbund kring denna kommunikation koordinerar Förbundsarenan en kampanj kring testamentsgivning under våren 2024 (januari-maj).

Syftena med kampanjen är:
  • Att fler förbund ser möjligheterna kring denna givandeform.
  • Att vi tillsammans verkar för att fler människor i Finland ser att det är möjligt att ge till organisationer via testamenten.

Kampanjen görs i samarbete med kommunikationsbyrån Studio Dim, som tagit fram lösningsmodeller som stöder förbunden att på bästa sätt synliggöra möjligheterna med testamentsgivning.

Hur delta i kampanjen?

Målgruppen för kampanjen är i huvudsak Förbundsarenans medlemsorganisationer, men även andra organisationer är välkomna att delta i kampanjen genom att använda materialet som tagits fram i samband med kampanjen och sprida info om möjligheterna med testamentsgivning. På kampanjsidan länkar vi till våra medlemsorganisationer för att lyfta fram möjligheten att stöda dem.

Här är några punkter din organisation bör ha koll på för att vara med i testamentkampanjen:

  • Stadgar. Se till att organisationens stadgar tillåter donationer till er verksamhet. I stadgarna ska det framkomma någonting i stil med: ”För att finansiera sin verksamhet kan förbundet uppbära medlemsavgift...och förvalta testamenterad egendom och donationer”.
  • Information på webbsidan. Se till att det finns klar och tydlig information på webbsidan om att det går att testamentera till er organisation. Här hittar du tips på formuleringar att använda på webbsidan.
  • Webbsidelänk. Informationen om att man kan testamentera till er organisation ska ha en egen URL på er webbsida, för att Förbundsarenan smidigt ska kunna länka direkt till den relevanta informationen under kampanjtiden (gäller våra medlemsorganisationer)
  • Kommunicera kring kampanjen. Planera in Testamentkampanjen i er kommunikation för våren 2024. Ni kan synliggöra möjligheterna med testamentering i era kommunikationskanaler, så som medlemstidningar, sociala medier, nyhetsbrev och evenemang. Förbundsarenan bidrar med kommunikationsmaterial främst för sociala medier. Material och mer information kommer i december. 

 Anmäl din organisations deltagade i kampanjen senast den 5 december.

 
Vill du veta mer om kampanjen eller testamentsgivning?
 

 Ta del av Förbundsarenans guide kring testamentsgivning.

 

Observera att det även efter kampanjen går att kommunicera om möjlighet att stöda organisationer i civilsamhället genom testamentgivning. Allt material finns tillgängligt och får användas av medlemsförbunden efter själva kampanjen.