Tidskriftskurs: layout

20.01.2022 kl. 12.00 – 15.00

Hur skapar man snygga visuella helheter som tilltalar läsaren? Hur kan man med enkla knep göra tidskriften mer stilren och visuellt tilltalande? Kom med på kurs i layout tillsammans med Rasmus Kyllönen.

Under kursen bekantar vi oss med vilka element som gör en tidningsdesign god. Vi talar upplägg, rytm, sidarkitektur, typografi och färger – för tidningsdesign gäller devisen “varje detalj är betydelsefull”. Workshopen leds av Rasmus Kyllönen, som vill inspirera  ge insikter med att både visa beskrivande exempel ur tidningsvärlden samt dela med sig av tips för att arbeta vidare med den egna tidningen. Fokus ligger på hur man skapar snygga tillgängliga visuella helheter. Vi diskuterar inte olika layoutverktyg och hur de fungerar. 

Ifall du har specifika frågor som du gärna skulle få svar på under kursen eller önskemål om innehållet, skicka dem i förväg till Rasmus till rasmus.kyllonen@gmail.com.

Rasmus Kyllönen har arbetat med både dagstidningsdesign och tidskriftdesign. På Hufvudstadsbladet var han layoutjournalist och infografiker. På Aller Ideas jobbade han med kommersiella tidskrifter, bland annat med förnyelsen av Yliopiston Apteekkis kundtidning Uniikki samt med Keskos K-Mat. Han har även varit lärare på medielinjen på Prakticum. Just nu gör han sin magisteravhandling i journalistik vid Helsingfors universitet.

Praktisk info

Kursen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk till kursen per e-post. För att det ska finnas utrymme att diskutera alla deltagares tidskrifter är maxantalet deltagare 12 personer. Efter kursen får alla deltagarna personlig feedback kring sin egen tidskrifts layout. 

Anmäl dig senast den 17 januari via denna länk. 

Välkommen med!Plats
Vid din dator