Förbundsekonomträff: rollen som förbundsekonom

29.03.2022 kl. 09.00 – 11.00

De finlandssvenska förbunden har komplexa verksamheter och finansieringsformer. Rollen som förbundsekonom är krävande, men en bra förbundsekonom kan också underlätta för alla andra i organisationen att sköta sitt uppdrag. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV och Monika Mäkelä, ekonomichef på Marthaförbundet, inleder med reflektioner kring rollen som förbundsekonom. Vi diskuterar förbundsekonomens arbete i ideella organisationer.

På träffen får du också information om aktuella ärenden i förbundsvärlden och möjlighet att nätverka med kollegor i andra förbund. Nätverksträffen ordas som en hybridträff, men vi hoppas pandemiläget möjliggör att så många som möjligt kan delta fysiskt på plats. Anmäl dig senast den 22 mars via denna länk.

Välkommen med och nätverka! Nätverksträffarna ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors