Verksamhetsledarträff: socialt entreprenörskap

23.03.2022 kl. 14.00 – 16.00

Vad är socialt entreprenörskap och hur kan förbund använda sig av tankesättet i den egna verksamheten? Kan socialt entreprenörskap vara ett sätt att locka med nya människor i verksamheten och också komma åt nya initiativ som stöder syftet?

Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer med över 3 800 så kallade Ashoka Fellows i 93 länder. Ashoka stöttar medlemmar i sitt nätverk att utveckla sociala innovationer och skapa positiv samhällsförändring.

SFV Changemaker är ett samarbete mellan SFV och Ashoka med mentorprogram och utbildning kring socialt entreprenörskap för unga i åldern 18-25 med start sommaren 2022. Målet med projektet är att ge ungdomar verktyg att skapa positiv förändring i samhället utifrån en ny idé eller engagemang och stötta dem i detta. Vi hoppas hitta både deltagare och mentorer bland de finlandssvenska förbunden. Amanda Sundell, Nordenchef för Ashoka, och Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig SFV, berättar mer om socialt entreprenörskap, programmet och Ashokas verksamhet. Vi diskuterar och byter erfarenheter och tankar kring temat.

Nätverksträffen ordas som en hybridträff, men vi hoppas att så många som möjligt kan delta fysiskt på plats. 

Anmäl dig senast den 17 mars via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och via Zoom
Georgsgatan 18
00100 Helsingfors