Q&A - Mentorix 2022-2023

Varför ordnar Förbundsarenan ett mentorskapsprogram för förbundens anställda?

Att vara anställd i en organisation inom civilsamhället kan vara utmanande. Våra kontakter med förbundsanställda visar att det finns utmaningar både när det gäller sektorspecifika ärenden, till exempel att som anställd förhålla sig till förtroendevalda och frivilliga och att jobba för ett ideellt syfte. Många av Förbundsarenans medlemsorganisationer är relativt små och ofta jobbar anställda rätt ensamt med sina uppgifter. De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är väldigt olika, samtidigt som det finns stora likheter, och genom ett mentorskapsprogram kan enskilda anställda få stöd och bollplank i just de frågor hen behöver, eftersom det också finns en stor kompetens och kunskap samlad hos personer med erfarenhet av motsvarande frågor i andra förbund. Vi tror att förbunden blir starkare tillsammans och att anställda behöver utvecklas i sitt arbete, så att de kan driva och utveckla sina organisationer mot en hållbar framtid.

Vad får förbunden ut av att en anställd deltar i Mentorix?

Den enskilda anställda får möjlighet att med stöd av en mentor utvecklas i sitt arbete och kan därmed bli ännu mer värdefull för organisationen. Ett mentorskap kan leda till ett nytt förhållningssätt till sitt eget arbete, personlig utveckling, insikter om sig själv och sin organisation, iver och inspiration i arbetet. För organisationen kan det betyda mycket då en anställd får möjlighet att utvecklas i sitt arbete och med hjälp av en utomstående mentor funderar igenom olika aspekter. Både adept och mentor kan lära sig mycket om sig själv, sitt arbetssätt och sina rutiner, den egna organisationen och också få nya kontakter via programmet.

Deltar jag på arbetstid?

Eftersom fokus för detta mentorskapsprogram är på dig och ditt jobb så rekommenderar vi att du gör det på arbetstid, dvs. förankrar deltagande hos din chef och kommer överens om vad som gäller i ditt fall. Lyft fram för din chef att du vill utvecklas i ditt arbete med hjälp av en mentor och kom överens om du kan använda arbetstid för detta. Du kan också delta på egen tid om det av någon orsak passar dig bättre.

Vad kan jag få ut av att ha en mentor?

Det beror väldigt långt på dig själv, vad du vill ha och behöver. Du kan forma mentorskapet enligt dina egna behov och genom att ta upp sådant du vill ha stöd i. Du kan till exempel utvecklas inom en viss del av sitt arbete, få stöd och hjälp och ett bollplank gällande arbetet och ditt förbunds utmaningar, lista dina styrkor och fundera hur du kan använda dessa i ditt arbete eller få större insyn i vad det innebär att arbeta inom en organisation i tredje sektorn. Eller något helt annat. Det lönar sig också att fundera innan du gör ansökan, för ju mer du redan där kan precisera vad du är ute efter, desto större chans är det att du får en mentor med insyn i just de områden du vill utvecklas inom.

Hur mycket tid måste jag ha för att kunna delta?

I programmet ingår tre gemensamma träffar för alla adepter och mentorer i programmet. Dessutom träffas paren ungefär en gång i månaden eller varannan månad, enligt överenskommelse. Träffarna kan vara 1-2 timmar och ske på en plats man kommer överens om (eller via nätet). Adepten behöver tid för att förbereda sig inför träffarna och tid för att gå igenom det som kommit upp under träffarna. Mentorn bör hitta tid i sin kalender för träffarna, men i övrigt inte så mycket mer tid.

Vågar jag ta upp problem med min mentor?

Mentorskapet handlar om förtroende. I början av programmet gör adepten och mentorn upp ett kontrakt som båda skriver under, och där ingår bland annat att bägge parter har tystnadsplikt om det som avhandlas under mentorträffarna.

Kan jag delta fast jag inte befinner mig i Helsingfors?

Anställda inom förbund och centralorganisationer i Svenskfinland kan delta och vi försöker hitta mentorer som finns där adepten finns. De gemensamma träffarna går att delta i på distans. Största delen av programmet handlar alltså om träffar mellan adept och mentor och de väljer själva var och hur de träffas.